สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงาน 30 อัตรา

 7 พ.ค 2562    8,430 ครั้ง

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงาน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (บริหารทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 24,840 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บริหารทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
4. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
5. นิติกรชำนาญการ 1 อัตรา เงินเดือน 24,840 บาท
6. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (นโยบายและแผนกองทุน) 2 อัตรา เงินเดือน 24,840 บาท
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (นโยบายและแผนกองทุน) 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (วิเคราะห์โครงการ) 2 อัตรา เงินเดือน 24,840 บาท
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (นโยบายและแผนกองทุน) 6 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
11. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (จัดการเงินกองทุน) 2 อัตรา เงินเดือน 24,840 บาท
12. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (จัดการเงินกองทุน) 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ประเมินผลและรายงาน) 4 อัตรา เงินเดือน 24,840 บาท

*สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่อยู่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน555/2 ชั้น 3 อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทร. 02-140-6312

ประกาศรับสมัคร