สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมา

 15 พ.ค 2561    6,886 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน
กลุ่มงานจัดที่ดิน กองบริหารจัดการที่ดิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1. เพศ ชาย – หญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น

คุณสมบัติเฉพาะงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการประสานงานทั่วไปและสนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง
ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ คุณรุจิรารัตน์  เรืองศรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2265-6546 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561