สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 9 ม.ค 2562    6,458 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0-531 1-2694

ประกาศรับสมัคร