สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

 10 เม.ย 2562    2,649 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจข้อมูล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (วุฒิม.6 สมัครไม่ได้)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร