สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 8 ม.ค 2562    10,053 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส. ทางพาณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทางบริหารธุรกิจที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7431-2953 ต่อ 205

ประกาศรับสมัคร