สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 11 ม.ค 2562    4,322 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร