สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

 2 พ.ย 2561    2,071 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7531-0491

ประกาศรับสมัคร