สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 5 ม.ค 2562    4,136 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

2. พนักงานสำรวจข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- วุฒิปวช.หรือสูงกว่า สาขาพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-25 มกราคม 2562ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร