สำนักงานทางหลวงที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา

 4 ธ.ค 2561    2,584 ครั้ง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ตามวุฒิ (สูงสุดไม่เกินระดับ ปวส.)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรรม
- หรือเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5673-7030 ถึง 32 ต่อ 107

ประกาศรับสมัคร