สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ (นักวิชาการตรวจสอบบัญชี)

 6 ก.พ 2562    2,873 ครั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5312-1366

ประกาศรับสมัคร