สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ (นักวิชาการตรวจสอบบัญชี)

 7 ก.พ 2562    2,302 ครั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร