สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 8 พ.ค 2562    2,036 ครั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-22 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9450 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 7-22 พฤษภาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-4271-6719

ประกาศรับสมัคร