สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

 7 มี.ค 2562    4,368 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-18 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.  นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6-18 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร