สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ

 15 พ.ค 2562    3,317 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักแนะแนวอาชีพ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร