สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 รับสมัครนายช่างโยธา

 15 พ.ค 2561    7,082 ครั้ง

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างโยธา 1 อัตรา สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสตูลและตรังได้
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 เลขที่ 10 หมู่ 8 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ โทร. 08-3103-9680 หรือ 08-1748-7606

ประกาศรับสมัคร