สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 10 ม.ค 2562    5,663 ครั้ง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3678-2208 หรือ 0-3678-2209

ประกาศรับสมัคร