สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ

 9 ม.ค 2562    3,289 ครั้ง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ตั้งแต่วันที่ 10-24 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4375-0705

ประกาศรับสมัคร