สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 26 พ.ย 2561    3,934 ครั้ง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา  งานยุติธรรม  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย  การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยาหรือ
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา  
หรือ
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.039 327984

ประกาศรับสมัคร