สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 9 พ.ค 2562    3,749 ครั้ง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7562-3139

ประกาศรับสมัคร