สำนักงานคลังเขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง

 10 ม.ค 2562    5,579 ครั้ง

สำนักงานคลังเขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา (สุพรรณบุรี)
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคลังเขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 17-30 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศรับสมัคร