สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 6 ส.ค 2562    2,279 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
รับสมัคร(ลูกจ้าง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง  1 อัตรา
บุคคลทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 12000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
อายุ ไม่เกิน 35 ปี
เพศ ชาย - หญิง
 ได้รับคุณวุฒิคณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาพิเศษ

1. มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเอกสาร งานสารบรรณ
2. ปฏิบัติงานพัสดุ
3. ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน :มีทดสอบคอมพื้นฐาน

1. มนุษยสัมพันธ์
2. การคิดวิเคราะห์
3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อ
นายอนุรัตน์ รุ่งแสงทอง (วุฒิ)
02 590 7477
090 413 6529
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
นนทบุรี
ปิดรับ 23 ส.ค. 62