สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอพิจารณามาตรฐานฯ

 2 ก.พ 2562    3,421 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอพิจารณามาตรฐานฯ วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด
รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance officer) กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    จำนวน 1 ตำแหน่ง   อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยจะมีการสอนและทดลองงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง
**หมายเหตุ : ตำแหน่งงานนี้เป็นตำแหน่งลูกจ้างเหมา ไม่ใช่ ตำแหน่งข้าราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ   วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.มีความรู้ความเข้าใจ/มีประสบการณ์ ด้านระบบคุณภาพของสถานที่ผลิตยา QC, QA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ความรู้ความสามารถที่จำเป็น :
3.1 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ, ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft
3.2 ทักษะการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ
3.3 มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน อัธยาศัยดี และมีใจรักงานบริการ

วิธีการรับสมัคร
1.จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-mail: gmp_accredit@fda.moph.go.th
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป (ปิดรับเมื่อได้รับผู้ผ่านการคัดเลือก)
- ภายหลังจากที่ได้รับเอกสารประกอบการสมัครและผ่านการพิจารณาในแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสาน เพื่อนัดทำการสอนพร้อมทั้งทดลองงาน (ทดลองงานประมาณ 5-10 วันทำการ) ก่อนเริ่มทำสัญญาจ้างงานและปฏิบัติงานจริง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : E-mail: gmp_accredit@fda.moph.go.th  หรือ โทรศัพท์ : 090-951-7614,     02 590 7618,   02-590-7704

ประกาศรับสมัคร