สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา

 26 พ.ย 2561    4,476 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร