สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

 4 ธ.ค 2561    4,636 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา
1. เภสัชกร งานขึ้นทะเบียนตำรับยา จำนวน 3 อัตรา
ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) หรือ Pharm D (6 ปี) (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
อัตราค่าจ้าง พิจารณาตามผลงานและประสบการณ์ เริ่มต้น 13,000 บาท ขึ้นไป

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร