สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 29 ต.ค 2561    2,041 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศฯ จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมา)
อัตราค่าจ้าง  15,000 บาท  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (สมัครทาง E-mail) สอบถามโทร. 0-2590-7704

ประกาศรับสมัคร