สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา

 2 ก.พ 2562    2,514 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา  (ป.ตรีทางสังคมสงเคราะศาสตร์,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา,รัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาทางจิตวิทยา)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร