สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

 7 ก.พ 2562    1,883 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. เพศ ชาย / หญิง
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel และ Power Point    
6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และช่วยเหลือส่วนรวม ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสมัครด้วยตัวเอง เพื่อรับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันและเวลาราชการได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย  (อาคาร วช. 3  ชั้น 1) กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  196 ถนนพหลโยธิน  จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม 2561 โทร.0-2561-2445 ต่อ 205 หรือ 211 หรือ 212

ประกาศรับสมัคร