สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

 10 ส.ค 2561    4,037 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท และ
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
อัตราเงินเดือน 15000-19250 บาท (ตามที่ ก.พ.กำหนด)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร