สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 21 อัตรา

 11 มี.ค 2562    5,793 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานเทคนิค (ด้านเขียนแบบก่อสร้าง) 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง

2. พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ

3. พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 10 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

5. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

6. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์

7. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)  2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

8. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)  2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

9. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

10. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร