สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา

 12 ก.ย 2562    1,154 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.054-716050 , 054-716053

ประกาศรับสมัคร