สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ 2 อัตรา

 1 ม.ค 2562    2,288 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เพศชาย วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า หรือกรณีมีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร