สำนักงานกิจการสภา ม.ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 11 ม.ค 2561    3,259 ครั้ง

สำนักงานกิจการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสำนักงานกิจการสภา
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือทางด้านระบบสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 14,020 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร