สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

 5 ก.ย 2562    2,637 ครั้ง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขา (ป.ตรี สมัครได้จ้า)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ถนนไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประกาศรับสมัคร