สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 30 พ.ค 2562    1,948 ครั้ง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-4272-8165

ประกาศรับสมัคร