สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 30 ธ.ค 2561    2,688 ครั้ง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณวมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาด้านการท่องเที่ยว

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ โทร.044 - 811218

ประกาศรับสมัคร