สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

 15 พ.ค 2562    5,057 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (ลำปาง) และมีเรียกเพิ่มเติมตามตำแหน่งว่าง ในภายหลัง
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ แต่ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนขึ้นไป)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ปวช. ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ บริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-05428-4616 ต่อ 117

ประกาศรับสมัคร