สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 รับสมัครลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

 30 ก.ค 2562    10,009 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 รับสมัครลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
ปฏิบัติงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
อัตราเงินเดือน: 9400 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท และ+ ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4000บาท (เมื่อปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นเพศชาย ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ สาธารณะ ตามกฎหมาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5311-2456 หรือ 0-5311-2457

ประกาศรับสมัคร