สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

 30 พ.ค 2562    8,847 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสถานที่ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7432-4771 ต่อ 131

ประกาศรับสมัคร