สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

 1 เม.ย 2562    4,886 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 6,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3242-8078

ประกาศรับสมัคร