สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ 3 อัตรา

 1 ก.ค 2562    3,886 ครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ
1. พนักงานสถานที่ 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 4000 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 4000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5532-2713 ต่อ 205-208

ประกาศรับสมัคร