สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 95 อัตรา

 7 ก.ย 2562    42,874 ครั้ง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติระดับปฏิบัติการ  
1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

2. ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3. พนักงานการเงินและบัญชี 14 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

4. พนักงานบริหารจัดการความทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

5. พนักงานกองทุนหมู่บ้าน 19 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

6. นิติกร 14 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ 21 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

8. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีประสบการณ์การทำงานในด้านสารสนเทศ หรือโปรแกรมเมอร์ หรือวิเคราะห์ระบบไม่ต่ำกว่า 2 ปี

9. พนักงานบริหารงานทั่วไป 9 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติครั้งแรก มีระบุไว้ในแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 11-27 กันยายน 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร