สำนักการเกษตรต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 6 มิ.ย 2562    1,092 ครั้ง

สำนักการเกษตรต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักการเกษตรต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 5
ตั้งแต่วันที่ 5-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2281-5838

ประกาศรับสมัคร