สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

 10 ส.ค 2562    1,323 ครั้ง

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองระบบคลอง
กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3.พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4.พนักงานประจำเรือ 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

กองบำรุงรักษาคลอง 1
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

กองบำรุงรักษาคลอง 3
1. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. นายท้ายเรือ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานทั่วไป (งบอุดหนุน) 8 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2246 0259

ประกาศรับสมัคร