สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

 11 ต.ค 2561    5,846 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-26 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศสอบคัดเลืกบุคคลเข้าทํางานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี ( วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-26 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัคร