สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 8 ส.ค 2562    7,817 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280-13800 บาท
คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สาขาวิชาบัญชี
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร