สสอ.เอราวัณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 14 เม.ย 2562    2,694 ครั้ง

สสอ.เอราวัณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 690 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 17-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.042853056

ประกาศรับสมัคร