สสอ.เชียงคำ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

 29 มิ.ย 2562    3,461 ครั้ง

สสอ.เชียงคำ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  12240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ชึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สสอ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5445-1974

ประกาศรับสมัคร