สสอ.พนัสนิคม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

 5 ก.ค 2562    4,243 ครั้ง

สสอ.พนัสนิคม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีสัญชาติไทย
- เพศ ชาย / หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ต้องห้ามในการเข้ารับราชการตามที่ ก.พ. กำหนด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3846-2300

ประกาศรับสมัคร