สสอ.คีรีมาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 10 ม.ค 2561    1,702 ครั้ง

สสอ.คีรีมาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร