สสจ.เลย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา

 12 พ.ค 2562    2,243 ครั้ง

สสจ.เลย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 32 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศรับสมัคร